Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach

Szkoła powstała po przekszkałceniu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Wojciecha Korfantego w Mysłowicach  w wyniku reformy oświaty z dniem 1.09.2017r.